Finish Box is lid van de Self Storage Association UK-Europe. Dit is een internationale vakvereniging van Self-Storage ondernemers. Er worden hoge eisen gesteld aan het lidmaatschap.